Speelnatuur

In een groene speel- en leeromgeving kunnen kinderen zich ontplooien en is aandacht voor hun ontwikkeling. Alles is gemaakt van natuurlijk materiaal, het is er veilig en kinderen kunnen spelenderwijs leren over hun natuurlijke omgeving.
Het spel met de elementen water, aarde, lucht en vuur werkt verbindend en laat hen volop met al hun zintuigen genieten. Dit is letterlijk en figuurlijk gezonde en helende voeding voor kinderen.

Vorm geven aan speelnatuur maakt van een tuin of schoolplein een speelse en uitnodigende plek, waar kinderen spelenderwijs in aanraking komen met natuur. Een groene buitenspeelruimte, waar kinderen naar hartenlust kunnen ontdekken en met al hun zintuigen kunnen ervaren, is een plek waar de natuur en het beleven voorop staan. Speelnatuur kan zowel klein als groot zijn; het kan aandacht krijgen in een gedeelte van een gezinstuin, bij scholen en kinderdagverblijven als schoolmoestuin; of groter, als een vergroenend schoolplein.

Vorm geven aan speelnatuur:

Mogelijkheden om vorm te geven aan speelnatuur

Ter oriƫntatie, op wat een groene buitenspeelruimte is en wat de effecten op het kinderspel zijn, kan een rondleiding worden gegeven in de ontdektuin of een presentatie aan een team of groep belangstellenden op eigen locatie.

Een schetsontwerp, evenals de procesbegeleiding en de uitvoering, wordt gedaan door deskundigen op het gebied van speelnatuur, allen aangesloten bij Stichting Springzaad-meer ruimte voor kind en natuur. Offertes zijn op aanvraag.

Naast speelnatuur geef ik ook vorm aan tuinen waar de natuur ervaren wordt in rust, stilte en bezinning: www.stilletuinen.nl.

Presentatie 'Natuurlijk spelen'

De ontwikkeling van het kind komt duidelijk naar voren in het spel wat het laat zien. Door een groene, natuurlijke en uitnodigende omgeving te scheppen, waardoor er weinig of geen bemoeienis van buitenaf nodig is, zal een kind zijn spel kunnen spelen en de band met de natuur kunnen bevestigen. Dat heeft een grote meerwaarde voor de ontwikkeling van het jonge kind.

De avontuurlijke omgeving biedt veiligheid en mogelijkheden, in de vorm van losse materialen die de fantasie prikkelen en alles kunnen worden, hoekjes om te verstoppen of rustige plekjes om te onderzoeken, veel water en zand om je mee te verbinden als kind. In een natuurrijke omgeving, waar alle elementen aanwezig zijn en de zintuigen gevoed worden, zal het kind kind zijn in verbinding met de natuur. En daar heeft het de volwassene alleen nodig als voorbereider, minder als begeleider, wij bieden aan en trekken ons terug.

Presentatie:

Tijdens een presentatie wordt getoond wat het belang is van een natuurrijke buitenruimte. Wat geef je kinderen mee als ze de ruimte hebben om buiten bezig te zijn met natuurlijke materialen? Hoe verandert het spel van kinderen? Hoe ontplooien ze hun fantasie en creativiteit door in een natuurrijke omgeving te zijn? Wat gebeurt er met de kinderen onderling en hoe verbindend werkt speelnatuur? Welke waarde heeft het voor een duurzame toekomst van kinderen? Vanuit verschillende pijlers, zoals de seizoenen, de zintuigen en de vier elementen, wordt zichtbaar gemaakt wat de mogelijkheden zijn om natuur te betrekken bij kinderspel.