Natuurbeleving

Van nature zijn kinderen verbonden met de natuur, in feite zijn kinderen natuur. Zij komen volkomen ontvankelijk op de aarde en zijn nog volkomen één met de natuur. Natuur hoef je niet uit te leggen aan kinderen; natuur ‘is’ zoals een kind ‘is’.

Vanuit verwondering ontstaat er verbinding met de wereld om hen heen. Kinderen laten zien dat natuur hen onmiddellijk verbindt met hun behoeftes aan sociaal contact, veiligheid, creativiteit, beweeglijkheid en voeding. Natuur is in dit alles de basis die het kind wortels geeft om gezond op te kunnen groeien.

Een rijke natuurlijke leeromgeving biedt kinderen veel ervaringen en natuurbelevingen. De natuur is vandaag de dag niet meer vanzelfsprekend aanwezig in het leven van jonge kinderen, waardoor de natuurlijke verbinding in het gedrang komt. Het is van wezenlijk belang én een recht voor ieder kind, om letterlijk en figuurlijk gezond gevoed te worden en op te groeien in verbinding/in contact met de natuur.

Workshop-aanbod:

De workshops geven inspiratie voor het begeleiden van kinderen in een natuurrijke omgeving en voor de eigen verbinding met de natuur. Het is bedoeld voor iedereen die dichterbij het natuurlijke spel van kinderen wil staan en het als verrijkend ervaart om natuurlijk geïnspireerd te leven.

Zintuiglijke buitenavonturen.

Een workshop bedoelt voor begeleiders van jonge kinderen van nul tot zeven jaar. Het is vol van activiteiten die de zintuigen prikkelen en de vier elementen worden volop beleefd. De natuurspelen, creatieve activiteiten en zintuigelijke ervaringen die worden aangeboden, zijn direct toepasbaar tijdens het buitenspel met jonge kinderen. Een zeer praktische workshop waarbij ook suggesties op het gebied van spelen en inrichting voor de buitenruimte worden gegeven.

De informatie is gebaseerd op het boek ‘Kaboutersoep en wonderblaadjes, zintuiglijke buitenavonturen voor baby’s, peuters en kleuters’, dat tevens te koop is bij deze workshop
voor € 24,50

Groene schoolpleinen.

Een workshop voor het vergroenen van het schoolplein, bedoeld voor mensen uit het onderwijs en kinderdagverblijf. Door zelf bezig te zijn met materialen, inzicht te krijgen in wat van belang is bij het vergroenen van een deel of het gehele schoolplein en handvatten te krijgen voor educatieve buitenlessen, maakt dat er al met eenvoudige middelen veel kan veranderen in de beleving en het buitenspel van de kinderen. Ook een klein begin, als groene vlek op het plein, kan al een groot effect hebben.

Natuurlijk Geïnspireerd Leven.

Een workshop voor mensen die kinderen in hun werk of nabije omgeving begeleiden of zelf behoefte hebben aan een leidraad in leven in verbinding met de natuur. We oefenen in leven in het ritme van de natuur en hoe geïnspireerd te worden door de natuur. Met natuurlijke voorbeelden van Rust, Ruimte en Ritme als groen handvat, gaan we onderzoeken hoe we in aandacht kunnen leven, waar we rustmomenten kunnen creëren voor onszelf en de kinderen en wat leven vanuit verwondering ons kan brengen. Er worden tips en adviezen aangereikt om mee te bewegen met de seizoenen en hoe onze eigen natuur daarop af te stemmen.

In deze workshop:

De workshops worden gegeven op de eigen locatie of in een natuurlijke omgeving. Offertes zijn op aanvraag voor de verschillende workshops.